GEODETSKI INŽENJERSKI URED d.o.o.


Godina osnivanja: 2007

Sjedište: Sinokoše 24, 21215 K. Lukšić

Mob:      095 877 1119

Tel:        021 643 389

OIB:       74931209226

IBAN:     HR23400091110305465

E-mail:

  • Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
  • Izrada geodetskih podloga
  • Izrada situacijskih nacrta
  • Stručni nadzor nad geodetskim radovima
  • Iskolčenja građevina
  • Praćenje gradilišta
  • Izrada etažiranja
  • Izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
  • Identifikacija čestica